Daňové poradenství

  • daň z příjmu právnických osob,
  • daň z přidané hodnoty (DPH), včetně souhrnného hlášení a výpisu z evidence k režimu přenesené daňové povinnosti,
  • silniční daň,
  • vyúčtování daně ze závislé činnosti,
  • vyúčtování srážkové daně,
  • daň z nemovitosti.