Audit

Povinný audit nebo nepovinný audit, tj. ověření účetní závěrky. Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem všechny účetní jednotky, kterým tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis. Kromě vyjádření názoru auditora na účetní závěrku ve formě výroku auditora se vždy snažíme i o zvýšení kvality účetního a kontrolního systému klienta.