Vedení účetnictví Zaslat poptávku
Účetní audit

Účetní audit

Povinný audit nebo nepovinný audit, tj. ověření účetní závěrky. Účetní závěrku musí mít ověřenu auditorem všechny účetní jednotky, kterým tuto povinnost ukládá zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis. Kromě vyjádření názoru auditora na účetní závěrku ve formě výroku auditora se vždy snažíme...

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daň z příjmu právnických osob, daň z přidané hodnoty (DPH), včetně souhrnného hlášení a výpisu z evidence k režimu přenesené daňové povinnosti, silniční daň, vyúčtování daně ze závislé činnosti, vyúčtování srážkové daně, daň z nemovitosti.

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví dle aktuálních zákonných norem. (Sledujeme změny v daňových zákonech a o jejich případném vlivu na naše klienty je informujeme. Mějte s námi náskok před ostatními.) Společně najdeme nejlepší možnost právě pro Vás.